1η Ημερίδα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου


Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Φτώχεια και Κοινωνικός αποκλεισμός: Προσβασιμότητα ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Εργασίας στην ΠεριφέρειαΒορείουΑιγαίου» στις 17.05.2023,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Βορείου Αιγαίου από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, ενώ θα συμμετέχουν και αρκετοί συνεργαζόμενοι κοινωνικοί φορείς του δικτύου του.