Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 έως 20 Μαρτίου πραγματοποιούνται οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία. Εγγραφές μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρούνται εκπρόθεσμες και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 


Συγκεκριμένα: 

 

  •  Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από 01-01-2019 έως 31-12-2019. 

Στα νηπιαγωγεία οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/, με τους κωδικούς TAXISNET και επιλογή του νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει ο μαθητής/τρια, σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του/της. Τα γεωγραφικά όρια των νηπιαγωγείων βρίσκονται αναρτημένα έξω από κάθε σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου https://dipe-lesvou.gr/ . 


Δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο 


α. Βιβλιάριο υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο διατίθεται από τη σχολική μονάδα εγγραφής). 

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (λογαριασμός ρεύματος-νερού-σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο) – επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. 

δ. Στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων που φοιτά/ούν στην ίδια ή συστεγαζόμενη σχολικά μονάδα, για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας – επισυνάπτεται ηλεκτρονικά. 

ε. Γνωμάτευση ΚΕΔΑΣΥ, εφόσον υπάρχει. 

  • Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από 01-01-2017 έως 31-12-2017. 

Τα γεωγραφικά όρια των Δημοτικών Σχολείων βρίσκονται αναρτημένα έξω από κάθε σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου https://dipe-lesvou.gr/ . 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο 

 
α. Βιβλιάριο υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (το έντυπο διατίθεται από τη σχολική μονάδα εγγραφής). 

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (λογαριασμός ρεύματος-νερού-σταθερού τηλεφώνου, μισθωτήριο συμβόλαιο). 

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (προσκομίζεται με την εγγραφή) 

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου (προσκομίζεται στο τέλος του διδακτικού έτους /15-06-2023). 

 

Σημειώνεται ότι, τόσο για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, όσο και στα Δημοτικά Σχολεία, το Πιστοποιητικό Γέννησης  αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις σχολικές μονάδες και επομένως, δεν χρειάζεται να το προσκομίσουν οι γονείς.