Εξετάσεις για πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2023 άρχισαν την 1η Φεβρουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 20 Μαρτίου 2023.


Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας θα διεξαχθούν και φέτος στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας υπό την αιγίδα του ΚΕΓ.


«Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους)». Δεν υφίσταται άλλος ηλικιακός περιορισμός.


Συστήνεται όμως στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.


Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html 

έχουν ως εξής:


Επίπεδα 

Ημερομηνίες 

Εξετάσεις 

Α1  

(για παιδιά  

8-12) 

Τρίτη 23 Μαΐου 2023 (πρωί) 

γραπτές* 

A1  

(για εφήβους και ενηλίκους) 

Τρίτη 23 Μαΐου 2023 (πρωί) 

γραπτές* 

A2 

Τρίτη 23 Μαΐου 2023 (μεσημέρι) 

γραπτές* 

B1 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 (πρωί) 

γραπτές* 

B2 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 (πρωί) 

γραπτές* 

Γ1 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 (απόγευμα) 

γραπτές* 

Γ2 

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 (απόγευμα) 

γραπτές* 

Εγγραφές 

Από 1 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2023 

Ποσό Συμμετοχής 

Επίπεδο A1 (για παιδιά 8-12)           90 ευρώ 

Επίπεδο A1 (για εφήβους και ενηλίκους)    90 ευρώ 

Επίπεδο A2                                                   90 ευρώ 

Επίπεδο A2 (για επαγγ. σκοπούς)**            90 ευρώ 

Επίπεδο B1                                                   90 ευρώ 

Επίπεδο B2                                                  100 ευρώ 

Επίπεδο Γ1                                                  100 ευρώ 

Επίπεδο Γ2                                                  100 ευρώ 

 
 

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές. 

**    Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη.  
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που είναι διαθέσιμο στο: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html 

 Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) 

 
Σχετικά με οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και γενικότερες πληροφορίες (όπως επίπεδα και δείγματα εξετάσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εξετάσεων κα Ντίλιου Αργυρούλα.   

Τηλέφωνα: 6977086327, +30 2251036005