Για άλλη μια φορά παράνομη απόθεση Κατσίγαρου στον ποταμό Ευεργέτουλα

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έγιναν και πάλι αποδέκτες καταγγελιών από πολίτες για παρουσία κατσίγαρου στον ποταμό Ευεργέτουλα. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, επισκεπτόμενοι την περιοχή διαπιστώθηκε η ορθότητα των καταγγελιών. Ξεκινώντας από τις εκβολές του ποταμού στον κόλπο της Γέρας υπάρχουν  παντού εμφανή ίχνη κατσίγαρου σε όλο το ποτάμι, μέχρι και λίγα μέτρα μετά τη γέφυρα των Κεραμιών. Μια απόσταση που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα!!


Η παράνομη απόθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων – κατσίγαρου, δεν έχει γίνει 1-2 φορές αλλά ο όγκος των αποβλήτων δείχνει ότι είναι κάτι που έχει γίνει πάρα πολλές φορές μέσα στο χειμώνα. Όπως είναι γνωστό ο κατσίγαρος είναι ιδιαίτερα τοξικός σε μεγάλες συγκεντρώσεις, με οργανικό φορτίο 40-50 φορές μεγαλύτερο από τα αστικά απόβλητα.  Η άμεση επίπτωση του κατσίγαρου στο περιβάλλον είναι η αισθητική υποβάθμιση που προκαλεί και η οποία οφείλεται στην έντονη οσμή του και στο σκούρο χρώμα του ενώ εξαιτίας του υψηλού οργανικού φορτίου που περιέχει, είναι πιθανόν να δημιουργήσει ευτροφικά φαινόμενα σε περιπτώσεις που καταλήγει σε αποδέκτες με μικρή ανακυκλοφορία νερών όπως τα ρέματα, χείμαρροι και μικροί κλειστοί θαλάσσιοι κόλποι.


Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υπέβαλαν σχετική αναφορά στο Τμ Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου όπως και στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορειο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.