Πρόστιμο απο την ΔΟΥ υψους 2.500 ευρώ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης στην Μυτιλήνη


Πρόστιμο 2.500 ευρώ για μη συνεργασία σε φορολογικό έλεγχο επέβαλε η Εφορία Μυτιλήνης σε ιδιοκτήτη επιχείρησης ενοικίασης εξοπλισμού, ισχυριζόμενη ότι δεν σταμάτησε με το ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό του σε σήμα κλιμακίου ελεγκτών της Εφορίας για επιτόπιο έλεγχο διακίνησης.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εκτέλεσης εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, κλιμάκιο ελεγκτών της εν λόγω υπηρεσίας, ενεργούσε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 για τη διακίνηση προϊόντων και αγαθών. Φορώντας τα ειδικά γιλέκα και καπέλα της υπηρεσίας και με το σήμα STOP, απηύθυναν αλλεπάλληλα σήματα σταθμεύσεως στον οδηγό του φορτηγού ΙΧ, προκειμένου να γίνει έλεγχος αγαθών που μεταφέρονταν με το συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο και ειδικότερα για να διαπιστωθεί εάν τα αγαθά συνοδεύονταν από τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο οδηγός, αν και αντιλήφθηκε έγκαιρα τα σήματα του συνεργείου, όχι μόνο δεν στάθμευσε, ως όφειλε, αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.

Από την έρευνα που διενήργησε η Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, διαπιστώθηκε ότι το ΦΙΧ είναι ιδιοκτησίας ατομικής επιχείρησης και συντάχθηκε Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) – Κλήση προς Ακρόαση, με το οποίο κλήθηκε ο φορολογούμενος να υποβάλει τις απόψεις του ως προς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, προσκομίζοντας οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο.

Ο φορολογούμενος ανταποκρίθηκε στην εν λόγω κλήση και απάντησε εγγράφως αναφέροντας ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν αντιλήφθηκε κάποιο συνεργείο ελέγχου καθώς και ότι δραστηριοποιείται σε ενοικίαση εξοπλισμού ο οποίος είχε ήδη παραδοθεί. Επιπλέον προσκόμισε Δελτία Αποστολής ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κρίθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης ως αβάσιμοι και συντάθηκε από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. η με ημερομηνία θεώρησης 21/12/2021 Έκθεση Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), και εκδόθηκε πράξη επιβολής προστίμου 2.500 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, για την παράβαση της μη συνεργασίας στο φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 και την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενος ότι δεν απέφυγε εσκεμμένα να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου αλλά, δεν αντιλήφθηκε το συνεργείο ελέγχου που του έκανε σήμα να σταματήσει. Άλλωστε, όπως ανέφερε, δεν υπήρχε λόγος να αποφύγει τον έλεγχο, καθώς δραστηριοποιείται σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού, τον οποίο είχε ήδη παραδώσει και το φορτηγό ήταν άδειο.

Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε το πρόστιμο των 2.500 ευρώ μη κάνοντας αποδεκτούς τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου.

ΠΗΓΗ : lesvosnews.net