Ανάπλαση παραλιακής οδού οικισμού Πέτρας μετά από φυσική καταστροφή λόγω θεομηνίας


Με την υπ’ αριθμ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3082/2.8.2022 Απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «ΑΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ορίστηκε «Φορέας Υλοποίησης» του έργου «Ανάπλαση παραλιακής οδού οικισμού Πέτρας μετά από φυσική καταστροφή λόγω θεομηνίας» της Δράσης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων» του άξονα 4.6  «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύστερα από αξιολόγηση του υποβλήθεντος από την Εταιρεία μας Τεχνικού Δελτίου.

Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Εταιρεία μας ανάμεσα στους πρώτους πανελλαδικώς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση πράξεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε συνδυασμό με τον πρόσφατο ορισμό της Εταιρείας μας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών ως «Φορέα Υλοποίησης» έργων του Ειδικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο νεοπαγής θεσμός των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ελάχιστο χρόνο από την εφαρμογή του αποδίδει τα μέγιστα αποτελέσματα και συμβάλλει στη στρατηγική εφαρμογή της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Εταιρεία μας ευχαριστεί τους Δήμους μετόχους και τις Διαχειριστικές Αρχές για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται για την αγαστή συνεργασία και την ακώλυτη υλοποίηση των έργων.