Δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου από Φαρά - Τάρτι–Τσάφι-Λιγονάρι μέχρι Τσίλια, της Δημ. Ενότητας Γέρας


Στις 4-8-2022, ο Δημαρχών Μυτιλήνης, Στρατής Τζιμής, υπέγραψε την προκήρυξη της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, στις 29-08-2022 ημέρα Δευτέρα, για την επιλογή αναδόχου της ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου από το Αεροδρόμιο Μυτιλήνης μέχρι τον οικισμό Λουτρών, του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.385.000,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Από τη μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν οι δρόμοι:

- Από Φαρά - Τάρτι – Τσάφι - Λιγονάρι μέχρι Τσίλια, στο Κεντρικό Νότιο τμήμα του νησιού εντός των ορίων της Δημ. Ενότητας Γέρας, συνολικού μήκους 6.400 μ.

Στους παραπάνω δρόμους θα επιτευχθεί η διόρθωση των υψομετρικών τους χαρακτηριστικών, η κατασκευή νέων και η αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, ιρλανδικές, τοιχία αντιστήριξης), και τέλος η ασφαλτόστρωση (2.300) ή τσιμεντόστρωσή τους (4.100μ.) στο υφιστάμενο πλάτος.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε ότι «μετά τη δημοπράτηση της ασφαλτόστρωσης από τον παράλληλο δρόμο του Αεροδρόμιου Μυτιλήνης μέχρι την Αγία Μαρίνα και μετά μέχρι τον οικισμό Λουτρών Μυτιλήνης, συνολικού μήκους 3.404μ., ένας άλλος εξίσου σημαντικός δρόμος που αναβαθμίζει τουριστικά την πανέμορφη αυτή περιοχή της Γέρας, στο επόμενο διάστημα, θα αρχίσει να υλοποιείται».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής επεσήμανε ότι «με τα έργα αυτά θα γίνει ταχύτερα και ασφαλέστερα η μετακίνηση όχι μόνο των οχημάτων στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και των τουριστών, στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, η Δημοτική μας Αρχή ήδη έχει δρομολογήσει, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, την κατασκευή Καταδυτικού Πάρκου στα Μερσίνια. Στην όλη προσπάθεια των Υπηρεσιών μας συνέβαλε σημαντικά με τις υποδείξεις του ο συνάδελφος Αντιδήμαρχος Γέρας, Παράσχος Μανούσος».