Βραβείο κύρους για Υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης


Η κα. Θεανώ Εξαμηλιώτη, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έλαβε το "ESIS-Elsevier Young Scientist Award" στο 23ο European Conference on Fracture (ECF) που διεξήχθη κατά τις 27 Ιουνίου με 1 Ιουλίου 2022 στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας. Το Διεθνές συνέδριο ECF προσελκύει κάθε δύο χρόνια ερευνητές/τριες και μηχανικούς της δομικής ακεραιότητας των υλικών και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του European Structural Integrity Society (ESIS), με περισσότερους από 550 συμμετέχοντες/ουσες από 40 χώρες να συμμετέχουν φέτος στο συνέδριο.

Η κα. Εξαμηλιώτη είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με συνεπίβλεψη της Διατριβής της από το Πανεπιστήμιο Leuphana Universtität of Lüneburg της Γερμανίας. Πρόκειται για το πρώτο Δι-Εθνικό Διδακτορικό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με συνεπίβλεψη (joint dissertation - Co-tutelle).

Η εργασία της κα. Εξαμηλιώτη με τίτλο "Numerical investigation of laser beam-welded AA2198 joints under different artificial ageing conditions" αναλύει τη μηχανική συμπεριφορά συγκολλημένων κατασκευών με δέσμη laser για το κράμα αλουμινίου-λιθίου (Al-Li) AA2198. Το κράμα αυτό χρησιμοποιείται ήδη στην αεροδιαστημική βιομηχανία, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις σημαντικές προκλήσεις κατά την διαδικασία καινοτόμων συνδέσεων του υλικού αυτού, όπως είναι για παράδειγμα η συγκόλληση με δέσμη λέιζερ. Στην συγκεκριμένη εργασία η κα. Εξαμηλιώτη έδειξε πως μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκολλήσεις με δέσμη laser χωρίς δομικά ελαττώματα, καθώς και πως μπορεί να μοντελοποιηθεί και να βελτιστοποιηθεί η μηχανική τους συμπεριφορά λαμβάνοντας υπόψη την ανισοτροπία στη μικροδομή.

Για την Διατριβή της κας Εξαμηλιώτη αξιοποιήθηκαν οι υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (μηχανική συμπεριφορά) με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Αλεξόπουλο (συν-επιβλέπων της Διατριβής) και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (μοντελοποίηση) με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παρασκευά Παπανίκο.

Η συγκεκριμένη εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Helmholtz-Zentrum Hereon και το Τμήμα Laser Material Processing and Structure Evaluation, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι ερευνητικές υποδομές του Ινστιτούτου. Υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του Τμήματος Dr. Nikolai Kashaev, οι ερευνητές/τριες σε αυτό το Τμήμα εργάζονται κυρίως για την ανάπτυξη των λεγόμενων διαδικασιών σύνδεσης με λέιζερ, όπως η συγκόλληση με δέσμη λέιζερ. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή ελαφρών δομών, για παράδειγμα στην άτρακτο των αεροσκαφών ή στο αμάξωμα των αυτοκινήτων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ειδικότερα ο συν-επιβλέπων Καθηγητής από το Leuphana Universtität of Lüneburg, Καθηγητής Benjamin Klusemann αναγνωρίζει πως «η εργασία της κας. Εξαμηλιώτη δείχνει ξεκάθαρα πόσο αποτελεσματική και αξιόπιστη είναι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων με διαφορετικές ικανότητες, η οποία οδηγεί σε πολύ καλά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζονται και Διεθνώς ανάλογα». Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Αλεξόπουλος αναφέρει πως «το βραβείο της κας. Εξαμηλιώτη είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και είναι το επιστέγασμα της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Leuphana σε συνεργασία με το Helmholtz-Zentrum Hereon». Ο Dr. Kashaev και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παρασκευάς Παπανίκος αναγνωρίζουν την «εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ερευνητών με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά και τη Διεθνή επιβράβευση της συνεργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Το έργο της κας. Εξαμηλιώτη συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα και στα τρία συμμετέχοντα ιδρύματα. Τα αποτελέσματα της Διδακτορικής Διατριβής έχουν ήδη οδηγήσει σε τέσσερις κοινές δημοσιεύσεις σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά υψηλής απήχησης.

Η «Ερευνητική ομάδα προηγμένων υλικών»

με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Αλεξόπουλο