Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


Πραγματοποιείται την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 με ώρα έναρξης 7μμ, ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (Νο8/2022) του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, διά ζώσης, δυνάμει του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. α.π. 46731/13-07-2022 και τηρουμένων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, στα γραφεία της Δ/Κ Μυτιλήνης (Ασκληπιού 34, Χρυσομαλλούσα), με τα εξής δύο θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Κατάθεση προτάσεων Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Μυτιλήνης.

2.   Κατάθεση προτάσεων Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2023.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ