Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ κ. Χρήστος Λιάπης


Την, Τετάρτη 3/8/2022, επισκέφθηκε τον Διοικητή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης κ. Γεώργιο Καμπούρη ο Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ κ. Χρήστος Λιάπης.

Ο κ. Λιάπης αναφέρθηκε στο έργο του ΚΕΘΕΑ και τις δράσεις του, που πέραν της απεξάρτησης και θεραπείας των εξαρτημένων ατόμων, αποσκοπεί και στην επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και στις τοπικές κοινωνίες.

Το ΚΕΘΕΑ παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και κινητοποίησης για θεραπεία και στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις θεραπευτικές κοινότητες διαμονής του ΚΕΘΕΑ σε όλη τη χώρα.         Παράλληλα, απευθύνεται στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του εξαρτημένου χρήστη ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν ο ίδιος είναι ενταγμένος σε θεραπεία, παρέχοντας ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων συμφώνησαν να ενισχυθεί η ήδη καλή συνεργασία με το Νοσοκομείο, στις κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των χρηστών και των οικογενειών τους, διαμορφώνοντας πολιτικές ένταξης και όχι αποκλεισμού επ’ ωφελεία των κατοίκων του νησιού μας