Μπαχαλο με το πρώτο δρομολόγιο του Sea jet 1 για Θεσσαλονίκη- Στις 19/07 τελικά ξεκινά τα δρομολόγια για Μυτιλήνη- Λήμνο- Θεσσαλονίκη


Η ανακοίνωση της εταιρείας 


OI ΓPAΦEIOKPATIKEΣ KAI ΔIAΔIKAΣTIKEΣ KAΘYΣTEPHΣEIΣ ΣTHN YΠOΓPAΦH THΣ ΣYMBAΣHΣ ΓIA THN ENAPΞH TOY ΔPOMOΛOΓIOY ΘEΣ/NIKHΣ – ΛHMNOY – MYTIΛHNHΣ EK MEPOYΣ THΣ EYPΩΠAIKHΣ ENΩΣHΣ KAI OXI THΣ XΩPAΣ MAΣ,MAΣ ΦEPNEI ΣTH ΔYΣAPEΣTH ΘEΣH NA ANABAΛOYME TO ΔPOMOΛOΓIO THΣ 12HΣ IOYΛIOY. H ENAPΞH TΩN ΔPOMOΛOΓIΩN ΘA ΓINEI ΣTIΣ 19/7.


H ETAIPEIA ΘA ΣAΣ EΠIΣTPEΨEI EΞ OΛOKΛHPOY TO KOΣTOΣ TOY EIΣITHPIOY ( H EΠIΣTPOΦH XPHMATΩN ΘA ΓINEI AΠO TO ΠPAKTOPEIO EKΔOΣHΣ) KAI ΣAΣ ΠPOΣΦEPEI ΔΩPEAN THN ENAΛΛAKTIKH METAΦOPA ΣTON ΠPOOPIΣMO ΣAΣ ΩΣ AKOΛOYΘΩΣ : AΠO ΘEΣΣAΛONIKH ΓIA ΛHMNO ANAXΩPHΣH AΠO KABAΛA ΣTIΣ 09:00 ME AQUA BLUE. ΓIA OΣOYΣ ΔEN EXOYN AYTOKINHTO,ΘA YΠAPXEI ΛEΩΦOPEIO ΣTIΣ 06:45 AΠO THESFERRY.