Λέσβος: Με επιτυχία η εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης


Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου πραγματοποίησε την τακτική εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο στους λιμένες αρμοδιότητάς του.

Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Λέσβου στον Επιβατικό Λιμένα Μυτιλήνης και περιελάμβανε

·      Εισαγωγή- Είδη και τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών στον λιμένα

·      Ανάλυση των ιδιοτήτων του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα

·      Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου

·      Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους

·      Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσροφητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό

·      Χρήση ελαιοσυλλεκτών (Skimmers) για την περισυλλογή του πετρελαίου

·      Διαχείριση Αποβλήτων από την αντιμετώπιση ρυπάνσεων

·      Αναφορά στα μέσα μεταφοράς αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση αποτελεσματικότητάς τους ανάλογα με το είδος του συμβάντος

·      Βασική αναφορά ενός συμβάντος ρύπανσης της θάλασσας

·      Συνοπτική παρουσίαση του Εγκεκριμένου Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου

·      Άσκηση επί χάρτου στον λιμένα Μυτιλήνης

·      Προβολή οπτικοακουστικού υλικού αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης και άσκησης αντιμετώπισης ανάλογου συμβάντος.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στον λιμένα Πέτρας και περιελάμβανε

·      Παρουσίαση του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στον λιμένα και

·      Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού διαρροής πετρελαίου από ελλιμενισμένο σκάφος με χρήση πλωτού φράγματος και αγκυροβόλησή του.

 

Το Δ.Λ.Τ.Λέσβου εφαρμόζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προβλέπει την κατάλληλη οργάνωση για αυτοδύναμη αντιμετώπιση των πιθανότερων περιστατικών ρύπανσης από διαφυγή πετρελαίου στη θάλασσα. Διαθέτει αντιρρυπαντικό εξοπλισμό στους λιμένες Μυτιλήνης, Περάματος, Πέτρας και Σιγρίου. Έχει συγκροτήσει ομάδα αντιρρύπανσης από εθελοντές. Η επιθεώρηση του εξοπλισμού και η εκπαίδευση της ομάδας γίνονται σε τακτική βάση προκειμένου να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στόχος της οργάνωσης του Δ.Λ.Τ.Λέσβου είναι η αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο σε πρώτο χρόνο γιατί όταν μια πετρελαιοκηλίδα εξαπλωθεί έχει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και την οικονομική ζωή του τόπου ενώ η απορρύπανση γίνεται πολύ δαπανηρή.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές μας που συμμετείχαν στην εκπαίδευση, τον εκπαιδευτή μας κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο (ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), την υπάλληλο μας κ. Ελένη Κατωτριάτου για την οργάνωση και τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και του Λιμενικού Σταθμού Μήθυμνας για τη συνδρομή τους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο Παράρτημα Λέσβου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για την ενεργή συμμετοχή των μελών του σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις μας.