Έρχεται σύντομα το μηχάνημα LASER λιθοτριψίας στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης-Σημαντική αναβάθμιση στη ουρολογική κλινική

Ενδεικτικό μηχάνημα Laser

Μία σημαντική απόφαση –καρπός πολλών προσπαθειών– η οποία αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία της ουρολογικής κλινικής  λήφθηκε από τον Πρόεδρο κ.Καμπούρη Γεώργιο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρόσφατη συνεδρίαση του (Τρίτη  31 Μαΐου 2022) .

Συγκεκριμένα  προχώρησε στην έγκρισή διενέργειας διαγωνισμού  για την  προμήθεια ενός μηχανήματος  LASER λιθοτριψίας αφού εξασφάλισε την χρηματοδότηση της.

Ηλιθοτριψία με χρήση laser αποτελεί τη μέθοδο της πλήρους διάσπασης και αφαίρεσης των λίθων του  ουροποιητικού συστήματος αναίμακτα.

Αντιμετωπίζει λίθους της ουροδόχου κύστης  και του ουρητήρα.

 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου LASER είναι:

Αποτελεί μια ατραυματική χειρουργική μέθοδο.

Μειώνει δραστικά το χρόνο παραμονής στο Νοσοκομείο (νοσηλεία μίας (1) ημέρας).

Παρέχει τη δυνατότητα εξάλειψης λίθων κάθε μεγέθους.

Μειώνει μετεγχειρητικές επιπλοκές (όπως λοιμώξεις).

Αυξάνει την ασφάλεια της επέμβασης.

Απαλλάσσει εκατό περίπου  ασθενείςκατοίκους του νησιού μας από την ταλαιπωρία  και τα έξοδα μετάβασης σε Νοσοκομεία των Αθηνών.

Η προσπάθεια μας  συνεχίζεται με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο μας προς όφελος των κατοίκων του νησιού μας.