Ανοιχτός διαγωνισμός από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την ψηφιοποιηση του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου


Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει ένα ακόμη σημαντικό έργο για το Δήμο Δυτικής Λέσβου και μάλιστα ιστορικής αξίας, που θα εξασφαλίσει την πολιτιστική και όχι μόνο κληρονομία της Λέσβου. Καθώς ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, υπέγραψε τον ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου».

 

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 49.600 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Leader» και για την πρωτοβουλία της αυτή, η δημοτική αρχή, συνεργάστηκε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπληρώνοντας μία από τις στοχεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από το Δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο και την Πρυτάννισα Χρυσή Βιτσιλιάκη στις 7/10/2020. Επιπρόσθετα η όλη δράση σχεδιάστηκε με την πολύτιμη συνεργασία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Μυτιλήνης.

 

Για να γίνει απολύτως αντιληπτή η σημασία του εγχειρήματος του Δήμου με την εν λόγω δράση, θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι αφορά στην ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του σπάνιου και πολύτιμου αρχειακού υλικού πρώην κοινοτήτων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών,

 

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου  στοχεύει να αναδείξει έγγραφα, βιβλία, αρχειακά τεκμήρια και λαογραφικό υλικό μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητας και της φθοράς τους, παρέμεναν κλειδωμένα σε ντουλάπια. Με την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή τους (κατ΄ ελάχιστο 6.500 ιστορικών τεκμηρίων και βιβλίων της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα ως τα μέσα του 20ου που υπάρχουν σήμερα διάσπαρτα σε 36 κοινότητες), θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, με τη συνδρομή και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των τμημάτων Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας θα γίνει εφικτό να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας: να μελετηθεί και να αναδειχθεί μία ιστορία 300 περίπου ετών και να παρουσιαστούν οι κοινωνικοί, οικονομικοί, εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.

 

Τα τεκμήρια που θα αξιολογηθούν, θα σκαναριστούν και θα ψηφιοποιηθούν και θα αποθηκευτούν για να είναι διαθέσιμα στο κοινό και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου mwlesvos.gr.

 

Από εκεί και έπειτα, το έργο βάσει της μελέτης θα υλοποιήσει έξι πακέτα εργασίας:

·        Τεκμηρίωση Υλικού

·        Ψηφιοποίηση Υλικού

·        Ψηφιακή επεξεργασία Υλικού

·   Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης του Έντυπου Υλικού

·        Ιστοσελίδα προβολής του ψηφιοποιημένου Υλικού

·        Προβολή του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω του ψηφιοποιημένου αρχείου