Παράταση υλοποίησης του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ


Το ΤΕΕ ΒΑ ευρισκόμενο σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες, ζητά την άμεση παράταση των προθεσμιών υλοποίησης του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ, τουλάχιστον έως το τέλος του 2022. Πρακτικά διαπιστώνουμε ότι έως την 07η Ιουλίου 2022, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των ωφελούμενων, της 1ης υπαγωγής. Αντίστοιχα, έως την 06η Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα των ωφελούμενων της 2ης υπαγωγής. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση, το προηγούμενο διάστημα, το ΥΠΕΝ εξέδωσε «Οδηγό πληρότητας των αιτήσεων τελικής εκταμίευσης του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”».

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται, πλησιάζοντας η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων και χωρίς την ανακοίνωση οριζόντιας παράτασης για τα έργα του προγράμματος, τα συνεργεία και οι προμηθευτές «παγώνουν» τις εργασίες που υπολείπονται, μη γνωρίζοντας τελικά αν θα δοθεί παράταση, μη θέλοντας να ρισκάρουν την εξόφλησή τους σε ενδεχόμενη εκπρόθεσμη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και απένταξής του από το πρόγραμμα, βάσει των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα. Στην ουσία το πρόγραμμα έχει πρακτικά «παγώσει» το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Προφανώς, αυτή η κατάσταση, δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους εμπλεκόμενους (ωφελούμενους, επαγγελματίες, ΥΠΕΝ). Θέλουμε να πιστεύουμε οτι θα δοθεί έστω και την ύστατη στιγμή, κάποια λογική λύση, τονίζοντας ότι κάθε μέρα που καθυστερεί μια τέτοια παράταση έστω και σε επίπεδο ανακοίνωσης, χάνονται πολύτιμοι πόροι και χρόνος. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αποτυχία του δημοφιλούς προγράμματος, με την απένταξη χιλιάδων ωφελούμενων.

Οι διαδικασίες υπάρχουν και προβλέπονται σαφώς. Η χρονική πρόβλεψη καθώς και οι λόγοι ανωτέρας βίας που απαιτούνται για τη χορήγηση της παράτασης, είναι προφανώς υπαρκτοί.

Το ζητούμενο πλέον είναι να ανακοινωθεί άμεσα, για να «ενεργοποιηθούν» επαγγελματίες και ωφελούμενοι και να «κινηθούν» τα έργα που είναι στάσιμα λόγω ανασφάλειας ιδιοκτητών και επαγγελματιών, καθώς και να μην περιοριστεί σε τυπικό, μικρό χρονικό διάστημα αλλά να δοθεί στη διάθεση των ιδιοκτητών και των επαγγελματιών ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων, συνυπολογίζοντας όλα τα ανωτέρω ζητήματα, σε συνδυασμό με το «σύνηθες» κλείσιμο της αγοράς κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.