Με νέα σύγχρονα οχήματα ενισχύθηκε ο στόλος του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Στο πλαίσιο της ανανέωσης του μηχανοκίνητου στόλου του και του  εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, μετά τα καινούργια toy απορριμματοφόρα, παρέλαβε τις τελευταίες ημέρες και κάποια από τα νέα μηχανήματα έργου, μαζί με τις τρεις (3) σύγχρονες δεξαμενές καυσίμων.

Τα μηχανήματα είναι φορτωτής-εκσκαφέας, ερπυστριοφόρος εκσκαφέας και ερπυστριοφόρο πολυμηχάνημα, ενώ οι τρεις δεξαμενές που εγκαταστάθηκαν και διαθέτουν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, τέθηκαν ήδη σε λειτουργία, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και οικονομία.