Π Κουφελος: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα


Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο κ. Πανάγος Κουφέλος προκειμένου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε Λέσβο και Λήμνο ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2022-2023.

 

Η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής .

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους αμπελουργούς της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και Λήμνου ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2022-2023. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

 

                                                            ΜΕΤΡΑ

Οικονομική ενίσχυση

Ευρώ/στρέμμα

α. Εκρίζωση-αναφύτευση  (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)  

1455

β. Φύτευση αμπελώνων

745

γ. Επαναεμβολιασμός

680

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων)

390

 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε αμπελοτεμάχια καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, για τα οποία έχουν υποβληθεί  δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τις δύο προηγούμενες αμπελουργικές περιόδους (2020-2021 και 2021-2022), μεγέθους μεγαλύτερου του μισού στρέμματος.

           

Η ολοκλήρωση των μέτρων γίνεται στην περίοδο 2022-2023 και δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης κάποιων μέτρων σε επόμενους περιόδους με την έκδοση εγγυητικών επιστολών.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 18 Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου 2022 ΜΟΝΟ μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ 

        

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 2253022565 και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου στα τηλ. 2254351244.