ΚΕΑ ΛΕΣΒΟΥ: Δημιουργία μητρώων αιγοπροβάτων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ EL)