Έρχονται 30 ηλεκτρικά ποδήλατα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Την Απόφαση έγκρισης της πρότασής του για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης 30 ηλεκτρικών ποδηλάτων, έλαβε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, εξασφαλίζοντας μία ακόμη δράση ηλεκτροκίνησης, συνολικού προϋπολογισμού 255.928,08 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου είχε υποβάλει πρόταση σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα 30 συνολικά ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης (σ.σ. οι οποίοι μπορεί να είναι κινητοί και θα αποφασιστεί στη συνέχεια σε ποιες περιοχές θα εδρεύουν) και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μιχάλης Ρούσσης στην κοινή τους δήλωση στάθηκαν στη μεθοδική δουλειά που προηγήθηκε για να είναι έτοιμος ο Δήμος για την πρόσκληση αυτή, αλλά και στην επιτυχία της εισαγωγής των δημοτών στις έννοιες της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας.