5 υπολογιστές από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου στο Γυμνάσιο Γέρας

 

μετά από αίτημα του Σχολείου

Την Παρασκευή 6.5.2022 στις 12:00 στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου θα παραδώσει στο Γυμνάσιο Γέρας  5 υπολογιστές, τους οποίους προμηθεύτηκε η Π.Β.Α. μετά από αίτημα του Σχολείου.