Βίντεο: Εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Β. Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027


Τη στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο ΈΣΠΑ παρουσίασε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Χριστόφας.

Κατά τη εισήγησή του ο κ. Χριστόφας τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο κατά 46% σε σχέση με το προηγούμενο.

 

Σε σχετική του ανάρτηση ο κ. Χριστόφας σημειώνει:

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του οποίου οι συνολικοί πόροι ανέρχονται στα 394 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκε έπειτα από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Αξίζει να σημειώσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, που έχουν άμεση σχέση με το Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 και είναι:

η προστασία βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής πρόκλησης βλαβών σε χλωρίδα, πανίδα και φυσικούς οικοτόπους,

η βελτίωση συνθηκών υγείας και αύξησης πληθυσμού,

η μείωση ρύπανσης και απώλειας εδαφών,

η μείωση ρύπανσης υδατικών πόρων,

η μείωση ρύπανσης αέρα με σκοπό την βελτίωση των κλιματικών παραγόντων,

η αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων

η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου

ΒΙΝΤΕΟ: https://aeolos.tv