Μαθητικός Διαγωνισμός για τους μαθητές Ε ́και ΣΤ’ τάξεων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μυτιλήνης


Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού: «Η Μικρασιατική καταστροφή και η Λέσβος (1922-2022) : 100 χρόνια διωγμένοι απ’ τις όμορφες και αλησμόνητες πατρίδες»

 

Η Εταιρία Αιολικών Μελετών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης, προκηρύσσει για τους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Μυτιλήνης, Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Η Μικρασιατική καταστροφή και η Λέσβος (1922-2022) : 100 χρόνια διωγμένοι απ’ τις όμορφες και αλησμόνητες πατρίδες».

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενασχόληση των μαθητών-τριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, την ιστοριογραφία της εποχής και τις κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές επιρροές του τόπου τους από τη μεγαλύτερη συμφορά του νεοελληνικού έθνους, ώστε να δημιουργήσουν ένα κείμενο, μια εργασία μέσα απ’ την οποία θα εκφράσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα.

 

 

Επιδιωκόμενοι Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

 

1. Να αναζητήσουν την καταγωγή και τη ζωή των 3.000 χρόνων ιστορίας των Ελλήνων-Χριστιανών της Μικρασίας.

2. Να έρθουν σε επαφή με τις δράσεις και των πολιτισμό τους.

3. Να αναζητήσουν τα αληθινά αίτια της καταστροφής.

4. Να δημιουργήσουν ένα κείμενο, μια εργασία μέσα απ’ την οποία θα εκφράσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα

5. Να αξιοποιήσουν τη σχετική βιβλιογραφία, τις σχετικές διαλέξεις που θα γίνουν στα τμήματα ή στις τάξεις από τον ΣΕΕ ΠΕ 70, Δημήτρη Μπούμπα και από τους υπεύθυνους των τάξεων.

 

Μαθητές στους οποίους απευθύνεται:

 

Στον διαγωνισμό προσκαλούνται να συμμετέχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Ε ́και ΣΤ’ τάξεων.

 

Κανόνες συμμετοχής:

 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η γραπτή σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

2. Προσκαλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα και μόνο πρωτότυπο κείμενο έκτασης έως χίλιες λέξεις (1.000), το οποίο αρχικά θα υποβάλουν στο δάσκαλο ή τη δασκάλα της τάξης τους.

3. Οι δημιουργίες των μαθητών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχουν συνάφεια με το θέμα και όσα αναφέρονται στη μέθοδο και στα κριτήρια αξιολόγησης. Δίνεται η δυνατότητα να είναι ατομικές ή ομαδικές

4. H κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει: Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, όνομα Σχολείου, τάξη και περιοχή.

5. Τα έργα των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθούν εκτός ή εντός του ωρολογίου προγράμματος.

6. Τα έργα των μαθητών και μαθητριών αφού κριθούν από τους δασκάλους των αντίστοιχων τάξεων και με τη συμμετοχή του Διευθυντή-τριας του σχολείου, θα επιλεγεί και θα αποσταλεί ένα και μοναδικό κείμενο στη Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου ταχυδρομικά, από τις 20/05/2022 έως και τις 27/05/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση: Αγίου Συμεών 17 Μυτιλήνη Λέσβος 81100 για το Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Η Μικρασιατική καταστροφή και η Λέσβος (1922-2022) : 100 χρόνια διωγμένοι απ’ τις όμορφες και αλησμόνητες πατρίδες».

7. Σε κάθε φάκελο κα πρέπει να εσωκλείονται τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα σχολείου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email (αν είναι διαθέσιμα) και το ονοματεπώνυμο μαθητή, τάξη, τίτλος έργου και το ίδιο το έργο.

8. Τα τρία (3) πρώτα έργα των μαθητών-τριών θα βραβευτούν από την Εταιρία Αιολικών Μελετών και τα επόμενα τρία (3) από το Δήμο της Μυτιλήνης.

9. Θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.

 

Μέθοδος και κριτήρια αξιολόγησης

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, με βαθμολόγηση που αντανακλάται στην παρακάτω σειρά (μειούμενη από 1 προς 4), είναι τα εξής:

 

1. Η συνάφεια με το θέμα

2. Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία

3. Αρτιότητα και Αισθητική

4. Μήνυμα και βαθμός απήχησης του.

 

 

Βραβεία – Έπαινοι – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 

Η αξιολόγηση των έργων των μαθητών/τριών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από τις 06/06/2022 μέχρι τις 08/06/2022. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν την 8η Ιουνίου 2022 στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Λέσβου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης.

 

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευτούν συνολικά έξι (6) δημιουργίες.

 

Τα βραβεία θα είναι: Τρία (3) Tablet και τρία (3) βιβλία μετά ειδικών επαίνων σε κάθε κατηγορία.

 

Η απονομή βραβείων και επαίνων θα γίνει κατά την περίοδο 01/09/2022-15/09/2022, εφόσον το επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες (COVID-19).

 

Η Διεύθυνση της ΠΕ Λέσβου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση, κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δράσεις δημοσιότητας) θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού θα επιχειρηθεί η αποτίμηση του, για την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων με στόχο τη βελτίωση του. Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό. Τα πρωτότυπα έργα των μαθητών/τριών, εφόσον ζητηθούν, θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση των εκθέσεων – εκδηλώσεων.

 

Διοργανωτές:

 

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από:

 

Το Δήμο της Μυτιλήνης

Την Εταιρία Αιολικών Μελετών

Τη Διεύθυνση ΠΕ Λέσβου

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Α) Στρατάκη Αικατερίνη

Β) Κλειδαράς Γιώργος

Γ) Κώστας Βερβέρης

 

Κριτικές Επιτροπές

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων του Διαγωνισμού αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

Α) Μπούμπας Δημήτριος

Β) Τζουρά Μαρία

Γ) Πέρθα Καλέμη

Δ) Κλειδαρά Πόπη

Ε) Πλευριτάκης Γιώργος

Γραμματέας Επιτροπής: Αντώνης Μάτας

 

Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού

 

Ως χρόνος διεξαγωγής ορίζεται από 09/05/2022 έως 19/05/2022, εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.

 

Ανακοίνωση/Προκήρυξη – Προετοιμασία

 

Θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού στον τοπικό τύπο. Θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Λέσβου και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων, εφόσον το επιθυμούν για τη διάχυση στην τοπική κοινωνία.

 

Διασφάλιση του αδιάβλητου του Διαγωνισμού:

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και το αδιάβλητο του διαγωνισμού, θα ληφθούν τα εξής μέτρα:

 

- Τα μέλη της Ο.Ε. δεν θα συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή.

- Στις Κριτικές Επιτροπές δεν θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/τριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

- Η τελική βαθμολογία αποτελεί τον μέσο όρο του συνόλου των κριτών.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των προκρινόμενων μαθητών θα μοιραστούν έπαθλα στους ισοβαθμήσαντες μαθητές/τριες.

 

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού                  Πρόεδρος Εταιρείας               Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας

Δήμου Μυτιλήνης                               Αιολικών Μελετών                 Εκπαίδευσης Λέσβου

Παναγιώτης Τσακύρης                      Δημήτριος Μπούμπας            Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη