Πρόγραμμα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) στο Δήμο Δυτικής Λέσβου


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά τoυ Δήμου Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών (ΟΑΕΔ) γνωστοποιεί τη λειτουργία προγράμματος κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών που λειτουργούν στην Σχολή είναι η εξειδίκευση ανέργων με αναπηρίες , σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητα τους , έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν.

 

Τα προγράμματα της Σχολής απευθύνονται:

 

Σε  άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50%  και άνω (με βάση την ισχύουσα γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58  ετών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ,εθνικότητας και με παθήσεις  όπως:

 

Σωματικές αναπηρίες

Κινητικά προβλήματα

Οργανικές ανεπάρκειες(καρδιακή ανεπάρκεια ,νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία, καρκίνο, ηπατίτιδα Β, σκλήρυνση κατά πλάκας ,AIDS κλπ)

Κώφωση Βαρηκοΐα

Ελαφρά Νοητική υστέρηση

Ολική ή μερική τύφλωση (Φοίτηση στο Φάρο Τυφλών)

Ψυχικές Ασθένειες

 

Σε Έλληνες /δες υπηκόους ή ομογενείς , καθώς και αλλοδαπούς /ες  που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β επιπέδου.

 

Στο εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση  Η/Υ (Τηλεκπαίδευση). Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη (1800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι επιδοτούμενη, με ημερήσια αμοιβή 30€ ανά εκπαιδευόμενο. Οι καταρτιζόμενοι/ες τοποθετούνται στα προγράμματα κατόπιν επιλογής και ανάλογα με τις δεξιότητες, την πάθηση και τις γραμματειακές τους γνώσεις. Η ένταξη των καταρτιζόμενων στην Σχολή ΑμεΑ Αθηνών γίνεται κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης /πρόσκλησης , η οποία αναρτάται στον σύνδεσμο: https://www.oaed.gr/nea

 

Τα μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται μέσω τηλεκατάρτισης- τηλεκπαίδευσης  είναι:

 

Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Υπαλλήλων Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (τηλεκατάρτιση)

Αγιογραφία

Δερματοτεχνία

Ξυλουργική – Επιπλοποιία

Πηλοπλαστική- Κεραμική

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (Φάρος Τυφλών)

 

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (με φορολογητέο εισόδημα των 30,000€ ).

 

Ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί:

 

Η κατοχή ενεργού δελτίου ανεργίας

Η εγγραφή του κατόχου δελτίου ανεργίας στο μητρώο Ε.Κ.Ο (Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες) του ΟΑΕΔ

Προσκόμιση της πιο πρόσφατης απόφασης αναπηρίας.

 

Τέλος  για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την φοίτηση στην Σχολή και την κατάθεση των δικαιολογητικών κατά την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΗΛ:  2253350219,220,210,217

και στο email:  kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com.