Πυροσβεστική: Απαγορεύονται οι καύσεις την Κυριακή και την Δευτέρα στην Λέσβο

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εφιστούμε την προσοχή όλων των πολιτών εντός χωρικών ορίων της νήσου Λέσβου, για το χρονικό διάστημα από 10-04-2022 έως και 11-04-2022, λόγω επικίνδυνων ανεμολογικών συνθηκών που θα εκδηλωθούν (με ανέμους εντάσεως από 5 έως 8 μποφόρ τοπικά) και ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων της 9ης /2021 Πυροσβεστικής Διάταξης Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 1923/Β/13-05-2021), δεν χορηγεί άδεια για διενέργεια οιασδήποτε καύσης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 Επιπλέον ενημερώνουμε για την διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων – περιπολιών προς διαπίστωση της τήρησης της συγκεκριμένης απαγόρευσης.

 Οι Δήμοι προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως προβούν, με το πιο πρόσφορο κατά την κρίση τους τρόπο, στην ενημέρωση των πολιτών για το εν λόγω θέμα. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.