Συνεδριάζει σήμερα με 10 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου τη Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ

 

Αναλυτικά:

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη  Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  , στην Αγία Παρασκευή Λέσβου τη Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ιορδάνου ιορδάνης

 

1ο

 

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την ανθρωπιστική- κοινωνική αρωγή προς συνδημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας.

 

2ο

Ορισμός υπολόγου  Χ.Ε.Π. για εξόφληση συνδρομής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.

 

3ο

Εισήγηση περί διαγραφής ή μη οφειλής χρεών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

 

4ο

2η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος 2022.

 

5ο

 

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αστικού Ακινήτου εντός οικισμού της Κοινότητας Σκαλοχωρίου της Δ.Ε. Καλλονής, στη θέση Παναγιούδα («Πολιτιστικό Κέντρο Σκαλοχωρίου»), προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

 

6ο

Εκμίσθωση ακινήτων και ιαματικής πηγής «Ιπποκράτης» Πολιχνίτου.

 

7ο

 

Αντικατάσταση Εκκαθαριστή στη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Αμιγής Επιχείρηση Ανάπτυξης  Δήμου Ερεσού-Αντίσσης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                    Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιωακείμ Ζαχαρώ

 

8ο

Κατανομή πιστώσεων κάλυψης δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                   Εισηγητής κος Περιβολάρης Νικόλαος

 

9ο

Εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Εισηγητής κος Βαρελτζής Απόστολος

 

10ο

Εκταμίευση έκτακτης επιχορήγησης