Με παρέμβαση Αθανασίου- Η Ένωση Φορτοεκφορτωτών στηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου


Δεκτή έγινε η παρέμβαση του Βουλευτή Λέσβου, και Β΄Αντιπροέδρου της Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου

Δεκτή έγινε η παρέμβαση του Βουλευτή Λέσβου, πρώην Υπουργού και νυν Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Χαράλαμπου Αθανασίου προς την Εθνική Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος & Προλιμένος Μυτιλήνης “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ώστε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά αυτού και την οικονομική επιβάρυνση που υπέστη, να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης στις εκφορτώσεις ζωοτροφών με M/S – M/V Gargo ships – χύδην φορτίων στους λιμένες της Λέσβου.

Κατόπιν απόφασης του Γ.Σ. οι δύο πρώτες εκφορτώσεις θα εκτελεστούν ατελώς και κατόπιν, έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2023, θα παρέχεται ειδική έκπτωση στον Συνεταιρισμό και τα μέλη του.

 

Αναλυτικά:

Με το παρόν γνωστοποιούμε την παρέμβαση του Βουλευτή Λέσβου, πρώην Υπουργού και νυν Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου προς την Εθνική Ένωση Φορ/τών Λιμένος & Προλιμένος Μυτιλήνης Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ, για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου Λέσβου, έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά αυτού και την οικονομική επιβάρυνση που υπέστη, ώστε να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης στις εκφορτώσεις ζωοτροφών με M/S - M/V Gargo ships - χύδην φορτίων στους λιμένες της Λέσβου.

Σε απάντηση το Δ.Σ. κατόπιν απόφασης του Γ.Σ. του σωματείου έκρινε θετικά και αποδέχτηκε την παρέμβαση του κ.  Αθανασίου και αποφάσισε από τη δημοσίευση του παρόντος για τις δύο πρώτες εκφορτώσεις να τις εκτελέσει ατελώς και κατόπιν έως και το τέλος Δεκεμβρίου του 2023 να παρέχει ειδική έκπτωση στον Συνεταιρισμό και τα μέλη του.