3.901 δωρεάν έλεγχοι rapid tests στο Εξωτερικό Ιατρείο της περιφέρειας

 

Από 21/2/2022 έως 30/3/2022

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει, ότι κατά το διάστημα λειτουργίας του Εξωτερικού Ιατρείου Προληπτικού Ελέγχου Covid-19 της ΠE Λέσβου (21/2/2022 έως 30/3/2022) έχουν πραγματοποιηθεί 3.901 δωρεάν έλεγχοι με rapidtests για ανίχνευση του ιού.