Σημαντική πολιτική απόφαση- Δεν αυξάνονται τα αρδευτικά τέλη στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Με πολιτική της απόφαση, η δημοτική αρχή ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν πρόκειται αυξήσει τα αρδευτικά τέλη για την περίοδο 2022, καλύπτοντας το όποιο έλλειμμα ενδεχομένως προκύψει, από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

Όπως είναι γνωστό, τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν τα έξοδα της υπηρεσίας άρδευσης όπως είναι οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και οι δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

Όπως εξηγεί η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Ασανούλα Γιαννή-Κοκκινέλλη, βάσει των αναλύσεων εσόδων-εξόδων της αρδευτικής περιόδου 2021 και των συνεχών αυξήσεων του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, για την ερχόμενη αρδευτική περίοδο του 2022, θα έπρεπε να γίνουν σημαντικές αυξήσεις των αρδευτικών τελών προκειμένου τα τέλη άρδευσης να είναι ανταποδοτικά.

Αντί αυτού όμως, η δημοτική αρχή, συμμεριζόμενη την σημαντική αύξηση του κόστους ζωής και παραγωγής των αγροτών, δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις των αρδευτικών τελών.

 

Στην κοινή τους δήλωση, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ασανούλα Γιαννή- Κοκκινέλλη, σημειώνουν:

«Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η στήριξη των αγροτών και της αγροτικής παραγωγής που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Η Απόφασή μας για τη διατήρηση των αρδευτικών τελών σε χαμηλά επίπεδα, είναι ακριβώς σε τούτη την κατεύθυνση, ως ελάχιστη στήριξη στη δύσκολη οικονομική εποχή που βιώνουμε. Καλούμε τις συμπολίτες μας σε συνετή χρήση των ζωτικών για την οικονομία της Δυτικής Λέσβου, αρδευτικών μας δικτύων».