ΠΕ Β. Αιγαίου: Ολοκληρώθηκαν 2 σημαντικά προγράμματα εργαζομένων και ανέργων από την ΕΛΟΡΙΣ


Δυο σημαντικά προγράμματα καταρτίσεως και πιστοποιήσεως εργαζομένων και ανέργων υλοποίησε κατά το 2021 η ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ,  Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Το πρώτο αφορούσε  147 εργαζομένους όλων των τομέων της οικονομίας των νησιών, 17.640 ανθρωποώρες καταρτίσεως, με  επιδότηση προς τους εκπαιδευόμενους  102.900€,  σε αντικείμενα όπως,  πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος,  στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing κ.α.

Το δεύτερο αφορούσε 437 ανέργους, 62.500 ανθρωποώρες καταρτίσεως, με επιδότηση προς τους εκπαιδευόμενους 240.350€  στην προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με αντικείμενα όπως Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά), Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων, Πρώτες Βοήθειες κ.α.

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Είναι πολύ σημαντικό για την Περιφέρεια  να μπορεί μέσω της ΕΛΟΡΙΣ να υλοποιεί  επιδοτούμενα προγράμματα τόσο  για εργαζομένους όσο και  για ανέργους, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, το καταστούν ανταγωνιστικό  και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης.  Θα ήθελα να συγχαρώ την Διοίκηση και το δυναμικό της εταιρίας για την προσπάθεια που καταβάλλουν στηρίζοντας τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου καταρτίζοντας τους και ενισχύοντας τους οικονομικά».