ΟΧΙ από το ΤΕΕ Β. Αιγαίου στο πάρκο αναψυχής στη θέση Αγίας Κυριακής στην Παλαιά Χωματερή Μυτιλήνης


Επιστολή από τον πρόεδρο του Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ Μανωλακέλλη Ευστράτιο στον Δήμαρχο Μυτιλήνης

 

«Δημιουργία πάρκου αναψυχής στη θέση Αγίας Κυριακής στην Παλαιά Χωματερή Μυτιλήνης. Η θέση του ΤΕΕ Τμ. ΒΑ Αιγαίου».

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

 

Με την παρούσα επιστολή ως ο πρώτος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας  θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή, αναφορικά με το έργο:

 

«Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στη Θέση Αγίας Κυριακής στη Παλαιά Χωματερή»

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω έργου είναι σε μία αποκατεστημένη  Ανενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων  (ΧΑΔΑ) του Δήμου Μυτιλήνης.

 

Από την Τεχνική Έκθεση που έχετε καταθέσει προβλέπεται μέσα στο χώρο αυτό, μεταξύ όλων των άλλων, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, όπως και κτίρια συνολικής κάλυψης και δόμησης 275,83 μ², ενώ κατασκευάζεται υπόγειο 347,48μ²για βοηθητικές χρήσεις.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π4641/232/2006 (ΦΕΚ 168Β’) στην παρ.3.4.3.2 «Νέες χρήσεις»   σελ.2041 αναφέρει:

 

‘‘Εντός της βλάστησης, είναι δυνατό να διαμορφώνονται δρόμοι προσπέλασης, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και ελαφρές κατασκευές χρήσεων κοινού. Αποφεύγονται κτίρια από σκυρόδεμα, πολυώροφα κτίρια’.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. ΚωνσταντίνοΧαλβαδάκη, στο βιβλίο του «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», αναφέρει ότι ‘Ο κύριος λόγος του μεγάλου κόστους που παρουσιάζει η οποιαδήποτε μορφή δόμησης στους χώρους διάθεσης, είναι η μικρή φέρουσα ικανότητα του’.

 

Κύριε Δήμαρχε,

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου σας προτρέπει να επαναπροσεγγίσετε τη μελέτη σας, πιθανώς σε άλλη τοποθεσία, αφού θα πρέπει πρώτα, να παρθεί έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τόσο για την Λειτουργικότητά του, όσο και για τον καθορισμό ειδικών όρων Δόμησης (μετά από έγκριση του ΣΥΠΟΘΑ Α’), και αφού εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη, μιας και οι διαφορικές  καθιζήσεις που θα προκύψουν στο έδαφος θα είναι μη αναστρέψιμες, σε περίπτωση που τοποθετήσετε τόσο τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, όσο και να θεμελιώσετε τα κτίρια, αφού

 

Τα χαλαρά  υλικά, συμπιέζονται ακόμα περισσότερο με το βάρος του κτιρίου.

Στα ογκώδη απορρίμματα δημιουργούνται κενά. Τα λεπτόκοκκα υλικά που τα περιβάλλουν με τη  δράση του νερού, των δονήσεων κλπ εισχωρούν μέσα στα κενά προκαλώντας μετακινήσεις των ογκωδών απορριμμάτων.

 

Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να εξετασθεί είναι η ευστάθεια των  πρανών που σχηματίζουν τα απορρίμματα. Αν και τα απορρίμματα αυτά καθ’αυτά, είναι ελαφρά, το έδαφος επικάλυψης είναι βαρύτερο με αποτέλεσμα να έχουμε ολισθήσεις και καταπτώσεις.

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η Δ.Ε. του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξετάσετετην δημιουργία τέτοιων κατασκευών στην εν λόγω περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αυξημένη πιθανότητα αστοχίας των κατασκευών, όσο και τη σωματική υγεία των παρευρισκομένων εκεί ενηλίκων & παιδιών.

 

            Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

            Ο Πρόεδρος

            Μανωλακέλλης Ευστράτιος