Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης του Μαρτίου των μονάδων του ΚΕΘΕΑ στη ΜυτιλήνηΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης του μήνα Μαρτίου σε σχολεία της Καλλονής, της Γέρας καθώς και σε φοιτητές του Πανεπιστήμιου Αιγαίου τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Σκοπός των δράσεων ήταν η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μονάδων του ΚΕΘΕΑ στο νησί καθώς και για θέματα που αφορούσαν τις εξαρτήσεις.

Η παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των σχολείων και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους συμμετέχοντες απαντώντας σε πιθανές απορίες και προβληματισμούς.

Επίσης έγινε αφισοκόλληση και διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό.

Ευχαριστούμε θερμά τους υπευθύνους για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.

Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Λέσβο  και με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032830 εντάσσεται στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» σύμφωνα με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις υπήρξαν τα απαραίτητα μέτρα  για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της  πανδημίας  COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής της.