Δήμος Μυτιλήνης: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων


Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Δήμητρα Αλεξανδρή, ενημερώνει τους δημότες αναφορικά με τις Οδηγίες διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Παρακαλούνται οι δημότες, στο πλαίσιο της διατήρησης της καθαριότητας και του ευπρεπισμού των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και των Κοινοτήτων του Δήμου, όπως ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:

- Η απόθεση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται μόνο εντός των κάδων απορριμμάτων και όχι έξω ή πλησίον αυτών. Ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων, τα αποθέτουμε στους κατάλληλους κάδους.

- Τα ογκώδη αντικείμενα να μην αποθέτονται στους κάδους κατά το Σαββατοκύριακο και τις Αργίες.

- Η απομάκρυνση μικρών ποσοτήτων κλαδεμάτων και υπολειμμάτων κηπευτικών εργασιών (φύλλα, χόρτα κλπ) θα γίνεται αυστηρά κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

- Θα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες ή ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Θα τοποθετούνται δίπλα σε κάδους ή μπροστά από την ιδιοκτησία του παραγωγού.

- Στην περίπτωση που έχουν μικρό όγκο και βάρος (πχ φύλλα, ξερά άνθη, φυτά από γλάστρες, γκαζόν κλπ) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων απορριμμάτων, όπως τα οικιακά απορρίμματα.

- Η διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων κλαδεμάτων είναι ευθύνη του παραγωγού και θα πρέπει να μεριμνά ο ίδιος για τη διάθεσή τους στο Χ.ΥΤ.Α. ή σε συστήματα διαχείρισής τους.

 

Για λοιπές πληροφορίες και διευκρινήσεις οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης (22510-25555).