Γιάννης Μπουρνούς: Να στελεχωθούν άμεσα οι δικαστικές υπηρεσίες στη Λέσβο και τη Λήμνο


Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς, για την υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών στη Λέσβο και τη Λήμνο, καλώντας τον κ. Τσιάρα να προχωρήσει στην άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και στην κάλυψη των ελλείψεων σε υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές.

Η υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, αναφέρει στην  κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Γιάννης Μπουρνούς, δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες. Παράλληλα, η έλλειψη προσωπικού και η ανεπάρκεια υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την ανεπίτρεπτη διαρκή υποβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος των δικαστικών υπαλλήλων της Λήμνου και της Λέσβου, που καταβάλλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο εργασίας.

Ο κ. Μπουρνούς επισήμανε ότι στο Ν. Λέσβου οι περισσότερες από τις μισές προβλεπόμενες οργανικές θέσεις γραμματέων και επιμελητών παραμένουν κενές ενώ αναφέρθηκε στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των Ειρηνοδικείων Πλωμαρίου και Λήμνου όπου, κατόπιν της συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλων, έχουν μείνει με ελάχιστο προσωπικό.

Εν συνεχεία, ο Βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στηλίτευσε την απουσία των δικαστικών υπηρεσιών του Ν. Λέσβου από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση κενών θέσεων από προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, κάνοντας λόγο για ιδιαιτέρως αποθαρρυντική προοπτική για την άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

Ο Γιάννης Μπουρνούς στην ερώτησή του, που συνυπέγραψε ο Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έθεσε υπ΄ όψιν του Υπουργού Δικαιοσύνης τα εξίσου σημαντικά θέματα των ελλιπών υλικοτεχνικών υποδομών και της κτιριακής ανεπάρκειας για τη στέγαση των υπηρεσιών στο Ν. Λέσβου ενώ επισήμανε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της μηχανοργάνωσης.

  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης.

 

Αθήνα, 09 Μαρτίου 2022

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Θέμα: «Άμεση ενίσχυση με προσωπικό και κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή των δικαστικών υπηρεσιών του Νομού Λέσβου»

Η πανθομολογούμενη, πλέον, υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή δικαιοσύνης, εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, αποτελούν θλιβερή πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες. Η δύσκολή και δυσλειτουργική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα ελληνικά δικαστήρια απεικονίζεται στα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, όπου οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν το 30% των προβλεπόμενων.

Στο Νομό Λέσβου η υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Λέσβου, περισσότερες από τις μισές προβλεπόμενες οργανικές θέσεις γραμματέων και επιμελητών παραμένουν κενές. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των Ειρηνοδικείων Πλωμαρίου και Λήμνου όπου, κατόπιν συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλων έχουν μείνει με ελάχιστο προσωπικό. Ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ειρηνοδικείου Λήμνου, από τις τέσσερις θέσεις γραμματέων που προβλέπονται, οι τρεις έχουν μείνει κενές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ειρηνοδικείου, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης από την έδρα του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης δεν υπηρετεί κανένας επιμελητής, με αποτέλεσμα οι τρεις εναπομείναντες επιμελητές άλλων δικαστικών υπηρεσιών του νησιού να επωμίζονται πρόσθετα καθήκοντα και εργασιακή ύλη.

Επιπροσθέτως, αποτελεί ιδιαιτέρως αποθαρρυντική προοπτική, για την άμεση επίλυση των ως άνω ενδεικτικώς αναφερομένων προβλημάτων υποστελέχωσης, η απουσία των δικαστικών υπηρεσιών του Ν. Λέσβου από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων από προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (1Κ/2017, 2Κ/2017, 8Κ/2017).

Περαιτέρω, οι ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές και η κτιριακή ανεπάρκεια για τη στέγαση των υπηρεσιών στο Ν. Λέσβου δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η ανεπίτρεπτη διαρκής υποβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος των δικαστικών υπαλλήλων της Λήμνου και της Λέσβου και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος εργασιών επιβάλλουν τον  εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της μηχανοργάνωσης καθώς και την επέκταση των διαδικασιών ηχογράφησης και αποηχογράφησης στο σύνολο των δικαστηρίων, διενεργούμενη από δικαστικούς υπαλλήλους.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες του Ν. Λέσβου;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τον εκσυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών, την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων και την λειτουργική στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών της Λέσβου;