Αποφάσεις και προτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης στο πρόσφατο τακτικό συμβούλιο της 28/2/2022 αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

 

Εισήγηση προς τη ΔΕΥΑΛ όπως προχωρήσει στα εξής έργα:

 

Διευθέτηση και καθαρισμό των αγωγών ομβρίων και  των αγωγών λυμάτων που οδηγούν στο αντλιοστάσιο της πλατείας Σαπφούς για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Προκυμαία Μυτιλήνης σε έντονες βροχοπτώσεις.

 

Αποκατάσταση βατότητας όλων των παραδρόμων της Αεροπόρου Γιανναρέλλη που υπέστησαν κυκλοφοριακό φόρτο λόγω του έργου της εγκατάστασης νέου αγωγού ομβρίων της Λαγκάδας (Βαλιάδου, Αικ. Παλαιολόγου, Βαμβούρη, Ζακύνθου, Βυζαντίου κλπ).

 

Αποστραγγιστικό τεχνικό έργο στην πλατεία Ελευθερίας στο Κιόσκι καθώς, μετά από βροχές, μαζεύονται λιμνάζοντα νερά στο οδόστρωμα παραπλεύρως του Μνημείου, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

 

Αποκατάσταση βατότητας τσιμεντόδρομων Αγίας Σοφίας και Ναυμάχου Παπανικολή μετά από εργασίες ύδρευσης-αποχέτευσης που ολοκληρώθηκαν πριν από αρκετό χρόνο.

 

Διευθέτηση ενός χρονίζοντος και σοβαρού προβλήματος αποχέτευσης λυμάτων στην οδό Κ. Μιχαηλίδου στη συμβολή της με την οδό Ευστρ. Αθανασιάδη στην περιοχή Καλλιθέας όπου γίνεται εμπλοκή αστικών λυμάτων με όμβρια ύδατα.

 

Αποκατάσταση της βατότητας του οδοστρώματος της οδού Σάθα στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης κατόπιν αιτήματος παρόδιων δημοτών. Πριν από οποιαδήποτε εργασία επανατοποθέτησης της λιθόστρωσης στην εν λόγω οδό, θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα να γίνουν οι οποιεσδήποτε απαραίτητες παρεμβάσεις από τη ΔΕΥΑΛ ΑΕ για έργα ύδρευσης ή σύνδεσης της περιοχής με το δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της πόλης. Ωστόσο, για το τμήμα περίπου 50μ. που βρίσκεται μεταξύ του υφιστάμενου τσιμέντου και του λιθόστρωτου και το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα, συστήνουμε την άμεση επισκευή του με προσωρινή τσιμεντόστρωση (σχετική εισήγηση προς Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και ΔΕΥΑΛ).

 

Αποκατάσταση του περιμετρικού δρόμου της πλατείας Ελευθερίας στο Κιόσκι είτε με επούλωση/επισκευή του οδοστρώματος στα σημεία που υπάρχει υφιστάμενη πλακόστρωση είτε με ολική ανακατασκευή του δρόμου (σχετική εισήγηση προς Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μυτιλήνης).

 

Παράλληλα η Δ/Κ Μυτιλήνης ζητάει τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΥΑΛ ΑΕ και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, διά εκπροσώπων της, όταν συζητούνται σημαντικά θέματα και έργα που αφορούν την πόλη της Μυτιλήνης και τα οποία βρίσκονται στο χώρο ευθύνης και διοικητικών ορίων της (πχ. μεγάλα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, Master Plan λιμανιού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ).

 

Τέλος, η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης συμμετέχει με προσφορές των μελών της στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για προσφυγικούς καταυλισμούς του πολέμου στην Ουκρανία, δείχνοντας αλληλεγγύη προς τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, με ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα μακράς διαρκείας και καλεί τους δημότες της πόλης όπως συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν φορείς του τόπου μας.

 

Ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης

 

Αλέκος Κουζινόγλου