Με επιτυχία η 8η Γενική Συνέλευση μελών 2022 του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου


Στις 27 Φεβρουαρίου του 2022 και ημέρα Κυριακή συνήλθαν μετά από πρόσκληση στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Λέσβου στην προκυμαία επί της οδού Παύλου Κουντουριώτου Αριθμός 71, μέλη του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου για την ετήσια τακτική τους συνάντηση, με παρουσία φίλων του ποδηλάτου και κοινού.

Θέματα της Γ.Σ. η Έγκριση ισολογισμού έτους 2021 και εκφώνηση προϋπολογισμού έτους 2022.

Προεδρεύει ο κος Ιγνάτης Λασκαρίδης και τα πρακτικά κρατάει ο ειδικός Γραμματέας Αράπης Χαράλαμπος.

Καταγράφηκε απαρτία καθότι παρίσταται το ήμισυ συν ένας από τα ταμειακά εντάξει μελών. Ο πρόεδρος επιβεβαίωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της Γ.Σ.
Διάβασε την εισήγηση του προϋπολογισμού, την έκθεση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου και την έκθεση του 2021 που συντάχθηκε από την εξελεγκτική επιτροπή.

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός του έτους από τον ταμία του Συλλόγου κο Παναγιώτη Δουκαρέλλη, η ψήφιση του ισολογισμού του 2021 καθώς και του προϋπολογισμού του 2022. Εγκρίθηκαν όλα τα παραπάνω από το σύνολο των παρόντων.


Άλλα θέματα που συζητήθηκαν:

Προτάθηκε στα μέλη η απόφαση του ΔΣ τροποποίησης του καταστατικού για τη 5μελή σύσταση του Δ.Σ. από την επόμενη 3ετία με σκοπό την ευελιξία και την ανάγκη να καταγράφονται στο ψηφοδέλτιο 7 τουλάχιστον υποψήφιοι. Δεν έγινε δεκτή καθότι δεν εγκρίθηκε από το 75% της απαρτίας.

Ανακοινώθηκε η απόφαση του ΔΣ για ανάγκη 2ης τροποποίησης στο καταστατικό του Συλλόγου μας, σύμφωνα με το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (ΦΕΚ 102/Α ́/19-6-2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», καθώς οφείλουμε μαζί με τις αθλητικές ενώσεις και τα αθλητικά σωματεία να προβούμε έως τις 30.6.2022 σε τροποποίηση του καταστατικού μας, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Εγκρίθηκε ομόφωνα

Προτάθηκε 3η τροποποίηση του καταστατικού στο Άρθρο 2 – “Σκοπός” και η πρόσθεση Νο10 στους σκοπούς του Σωματείου ως προς τον φυσιολατρικό, πολιτιστικό και εξωραϊστικό χαρακτήρα του Συλλόγου . Εγκρίθηκε ομόφωνα. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η 8η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου της 27ης Φεβρουαρίου του 2022.


Εκλογές

Συνεχίζεται με τη διοργάνωση εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας 3ετίας από την εκλογή του απερχόμενου.

Ο Ταμίας κος Παναγιώτης Δουκαρέλλης ανακοίνωσε στον Πρόεδρο κο Ιγνάτη Λασκαρίδη ότι τα παρόντα μέλη για τις εκλογές είναι άνω του 50% των οικονομικά ενεργών καταγράφεται η απαιτούμενη απαρτία και ο πρόεδρος δήλωσε την έναρξη των εκλογών.

Προεδρεύει ο κος Ιγνάτης Λασκαρίδης και τα πρακτικά κρατάει ο Ειδικός Γραμματέας κος Χαράλαμπος Αράπης.

Εκλέχθηκε με φανερή ψηφοφορία 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Παυλή Σπύρο, Μουρατίδη Δημήτρη και Λινάρδο Προκόπη.

Οι εκλογές έγιναν με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι για το ΔΣ ήταν (με αλφαβητική σειρά): Ανεζίνος Παναγιώτης, Αράπης Χαράλαμπος, Βεγιάννης Γιάννης, Δαλέκος Ελευθέριος, Δημητριάδης Δημήτρης, Δουκαρέλλης Παναγιώτης, Κουτρούπης Τιμολέων, Λασκαρίδης Ιγνάτης, Σαμαράς Παναγιώτης και Χατζέλλης Εμμανουήλ.

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική επιτροπή ήταν οι: Γαβριηλίδης Βασίλειος, Λουλαδέλλης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Γρηγόριος, Μοσχόβης Δημήτριος, και Τριανταφύλλου Ανδρέας.

Τα μέλη κλήθηκαν να ψηφίσουν έως και 7 υποψήφιους για το Δ.Σ. και έως 3 υποψήφιους για την Ε.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας που έγινε με τυπωμένο ψηφοδέλτιο σε φάκελο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, συνέχεια είχε η καταμέτρηση των ψήφων.

Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική επιτροπή βρέθηκαν όλα έγκυρα.

Οι 7 πρώτοι του ψηφοδελτίου επιλέγονται για την σύσταση του ΔΣ. Οι υπόλοιποι 2 αποτελούν αναπληρωματικά μέλη. Οι 7 που ψηφίστηκαν για την σύσταση του Δ.Σ. είναι (με σειρά ψήφων): 1ος) Αράπης Χαράλαμπος με 28 ψήφους, 2ος) Λασκαρίδης Ιγνάτης με 26 ψήφους, 3ος) Δουκαρέλλης Παναγιώτης με 25 ψήφους, 4ος) Ανεζίνος Παναγιώτης με 22 ψήφους, 4ος) Βεγιάννης Ιωάννης με 22 ψήφους, 6ος) Χατζέλλης Εμμανουήλ με 21 ψήφους και 7ος) Δημητριάδης Δημήτριος με 17 ψήφους.

Για αναπληρωματικά μέλη ψηφίστηκαν οι (με σειρά ψήφων): 8ος) Σαμαράς Παναγιώτης με 10 ψήφους και 9ος) Κουτρούπης Τιμολέων με 9 ψήφους.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ψηφίστηκαν: (Με σειρά ψήφων): 1ος) Μαλαπάσχας Γρηγόριος με 23 ψήφους 1ος) Τριανταφύλλου Ανδρέας με 23 ψήφους και 3ος) Μοσχόβης Δημήτριος με 21 ψήφους. Αναπληρωματικό μέλος ψηφίστηκε ο 4ος σε ψήφους Γαβριηλίδης Βασίλειος με 18 ψήφους.

Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους καλείται τώρα βάση καταστατικού να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο ΔΣ και να αποδοθούν οι ρόλοι των μελών του ΔΣ εντός 5 ημερών από τη λήξη της διεξαγωγής των εκλογών

Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Λέσβου για την παραχώρηση του χώρου.