Υπερψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για το 2022 με ψήφους 28 υπέρ, 9 κατά και 1 λευκόΨηφίστηκε κατά τη χθεσινή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, το Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 της Περιφέρειας με ψήφους 28 υπέρ, 9 κατά και 1 λευκό.


Ο Περιφερειάρχης αμέσως μετά έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Το Τεχνικό Πρόγραμμα και η σημασία της ψήφισής του ταυτίζεται με αυτή της ψήφισης του Προϋπολογισμού, καθώς αποτελεί μία αποτύπωση της κατανομής των πόρων της Περιφέρειας και της αναπτυξιακής της πολιτικής και πορείας. Η Περιφέρεια είναι ένας ζωντανός Οργανισμός που τον χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση με όραμα το μέλλον που ορίζουν οι επιλογές, οι στόχοι και τα έργα που υλοποιούνται. Συνεχίζουμε με συνέπεια προς το μέλλον που οραματιζόμαστε για το Βόρειο Αιγαίο.»