Απορρίφτηκε η προσφυγή εταιρείας και μπαίνει στην τελική ευθεία η αποκατάσταση της Οδού Μεγαλοχωριου-Αγιασου

 

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 2ο Κλιμάκιο απέρριψε την υποβληθείσα από Εταιρεία προσφυγή

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 2ο Κλιμάκιο απέρριψε την υποβληθείσα από Εταιρεία προσφυγή για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ.