Πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, για ενοικίαση ακινήτων με σκοπό την στέγαση οικογενειών Ρομα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου υλοποιώντας τη Πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση - μετεγκατάσταση πληθυσμού (οικογενειών) Ρομά σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, με τη παράλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τη προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό. 

Οι Ωφελούμενοι της Πράξης είναι Ρομά δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

 Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα προβεί σε ενέργειες εύρεσης κατάλληλων κατοικιών-διαμερισμάτων για τις δυνητικά ωφελούμενες οικογένειες.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτή θα δημοσιευθεί ανοικτή Πρόσκληση  στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.mwlesvos.gr/) η οποία θα απευθύνεται προς τους Ιδιοκτήτες Ακινήτων, οι οποίοι θα ήθελαν να νοικιάσουν τα ακίνητα τους στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 227/2022 από τις 15/02/2022 έως τις  28/2/2022 .

Η Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΡΟΜΑ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).