Η Υποστελέχωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Λέσβου στο προεδρείο της Βουλής από τον Γ. Μπουρνου


Αναφορά Γιάννη Μπουρνού για την υποστελέχωση της Αστυνομίας Ν. Λέσβου

Αναφορά για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε, με αφορμή την τελευταία επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λέσβου, ο Βουλευτής Ν. Λέσβου, Γιάννης Μπουρνούς.

Στην αναφορά γίνεται λόγος για το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου που περιλαμβάνει 15 αυτόνομες Αστυνομικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας και του Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Ευστρατίου.

Η ισχνή ενίσχυση σε προσωπικό, σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση και τη μετάθεση πολλών αστυνομικών υπαλλήλων, αλλά και η επαναλειτουργία -αναβάθμιση των Αστυνομικών Τμημάτων Πολιχνίτου και Ερεσού και η στελέχωσή τους από την υπάρχουσα αστυνομική δύναμη, επιβάρυναν σημαντικά το έμψυχο δυναμικό της Αστυνομίας της Λέσβου.

Όπως αναφέρει η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, η Διεύθυνση Αστυνομίας της Λέσβου, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της χώρας και κύριας «πύλης εισόδου» μεταναστών από την Τουρκία, χρήζει άμεσης πλήρωσης 70 κενών οργανικών θέσεων. Η αναφορά του Γ. Μπουρνού ζητά από τον υπουργό ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες που θα αναλάβει.

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Υποστελέχωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Λέσβου»

Ο Βουλευτής Ιωάννης Μπουρνούς καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναφορά με την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λέσβου με θέμα:

«Υποστελέχωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Λέσβου»

στην οποία γίνεται λόγος για το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης με αστυνομικό προσωπικό τόσο των Υπηρεσιών της έδρας του νησιού της Λέσβου, όσο και των Aστυνομικών Tμημάτων της περιφέρειας. Η ισχνή ενίσχυση σε προσωπικό, σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση και τη μετάθεση πολλών αστυνομικών υπαλλήλων, αλλά και η επαναλειτουργία-αναβάθμιση των Αστυνομικών Τμημάτων Πολιχνίτου και Ερεσού και η στελέχωσή τους από την υπάρχουσα αστυνομική δύναμη, προκάλεσαν σοβαρό έλλειμμα στο έμψυχο δυναμικό της Αστυνομίας της Λέσβου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας της Λέσβου, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της χώρας, κύρια «πύλη εισόδου» μεταναστών από την Τουρκία, με 15 αυτόνομες Αστυνομικές Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων του Α.Τ. Μύρινας Λήμνου και του Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Ευστρατίου, χρήζει άμεσης πλήρωσης των 70 κενών οργανικών θέσεων.