Ανακοίνωση Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου - Βοσκοτόπια


Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Οι αποκατασθέντες κτηνοτρόφοι η οι κληρονόμοι αυτών με δικαίωμα νομής εις το διηνεκές, σε βοσκήσιμες εκτάσεις (κλήροι) ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας το Μητρώο αιγοπροβάτων, (τις σελίδες που αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και τις ετήσιες απογραφές των ζώων) έως τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι οι παραπάνω εκτάσεις παραχωρήθηκαν με πράξεις του Νομάρχη Λέσβου την δεκαετία του 1980.

Για την διευκόλυνση τους οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αποστέλλουν τα Μητρώα εναλλακτικά  στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας  e-mail:  n.pergamallis@pvaigaiou.gov.gr                       

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου,