Ψηφιακά εργαλεία για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με το επιμελητήριο Λέσβου


Αναρτήθηκε στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την υλοποίηση της πράξης: «Ενίσχυση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λέσβου για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς», προϋπολογισμού 225.680,00 ευρώ, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με φορέα λειτουργίας το Επιμελητήριο Λέσβου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2022.

Φυσικό αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή από το Επιμελητήριο Λέσβου επιχειρηματικής πληροφόρησης και δεδομένων προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Λέσβου, καθώς επίσης και η λειτουργική διασύνδεση του με αυτές (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης). Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο θα παρέχει το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και τα μέλη του θα έχουν την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία.

Το έργο αυτό αποτελεί μια πράξη συνεργασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου με το Επιμελητήριο και υλοποιείται με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Β. Αιγαίου

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μιχάλης Ρούσσης δήλωσε σχετικά:

«Προχωράμε στην υλοποίηση της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει με το Επιμελητήριο Λέσβου. Σκοπός μας είναι οι επιχειρήσεις του τόπου μας να αποκτήσουν τα ψηφιακά εκείνα εργαλεία, που θα επιτρέψουν τον εκσυγχρονισμό τους και την εισαγωγή τους στη ψηφιακή εποχή. Και σε αυτό τον τομέα ο Δήμος μας πρωτοπορεί, συνεργαζόμενος με το Επιμελητήριο στην υλοποίηση της πράξης αυτής, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ».