Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη


τη  Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:00

 

Αναλυτικά:

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη  Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής Δήμαρχος Βερρος ταξιάρχης

1ο

Μετονομασία του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής σε Δημοτικό Θέατρο Καλλονής «ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΤΑΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Ιορδάνου Ιορδάνης

2ο

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Γιαννή Ασανούλα

3ο

Συμμετοχή του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» για το έτους 2022.

4ο

Εξαίρεση  από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αυτεπιστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                    Εισηγητής κος Βαρελτζής Απόστολος

5ο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                    Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ιωακείμ Ζαχαρώ

6ο

A΄ Κατανομή πίστωσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022.