Με 1.614.715€. επιχορηγούνται οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

 

Υπέγραψε τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Δράσεως ο Κωστας Μουτζουρης

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τα Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Δράσεως ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020. Η ενίσχυση των εγκεκριμένων προτάσεων είναι  1.614.715€.