Βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας στην ΠΕ Β. Αιγαίου


Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2022 των παρακάτω προγραμμάτων καταρτίσεως στελεχών επιχειρήσεων:

(1) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

      ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ συνολικής δημόσιας δαπάνης 676.090€.

 

(2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ συνολικής δημόσιας δαπάνης

      308.910€.