Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης στελέχη της ΟΝΝΕΔ


Η 24η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης το 2018 με απόφαση της Γενική Συνέλευσης του ΟΗΕ με σκοπό τη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε αυτή για όλους, αφού συμβάλλει καθοριστικά στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της διεθνούς κοινότητας, καθώς αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη  βελτίωση της ανθρώπινης ζωής αλλά και της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Με αφορμή τη φετινή Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και στελέχη της ΟΝΝΕΔ επισκέφτηκαν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Έβρο, Βόλο και Μυτιλήνη, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν τόσο με μαθητές όσο και με καθηγητές για τους σκοπούς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Πρόκειται για δημόσια σχολεία ενηλίκων, που απευθύνονται σε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να επιστρέψουν στα θρανία και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και συνδυάζοντας διάφορες μορφές μάθησης, εστιάζει στην απόκτηση βασικών γνώσεων καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 76 σχολικές μονάδες, που προσφέρουν σε πολίτες 18 ετών και άνω μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση ενώ 12 από αυτές βρίσκονται σε καταστήματα κράτησης με στόχο την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία συμβουλευτικής προσανατολισμού αλλά και ψυχολογίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΣΔΕ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να σχεδιάσουν κατάλληλα βάσει των ικανοτήτων τους τη σταδιοδρομία τους. Παράλληλα, η Συμβουλευτική Ψυχολογική αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος, συνδράμοντας τους μαθητές στην ομαλή σχολική προσαρμογή αλλά και στην αντιμετώπιση δυσκολιών που έχουν σε άλλους τομείς της ζωής τους.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης με παράρτημα στην Καλλονή μετρά περισσότερες από 130 εγγραφές ετησίως και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του χρησιμοποιεί πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους και μέσω προγραμμάτων Erasmus ανταλλάσσει καλές πρακτικές μάθησης με σχολεία της Ευρώπης στα πλαίσια της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ' επέκταση των μαθητών του.

Ένα από τα κεντρικά σημεία του μεταξύ μας διαλόγου δεν ήταν άλλο από την ανάγκη εξωστρέφειας του θεσμού έτσι ώστε να ενημερωθούν οι ενήλικοι δημότες της Μυτιλήνης και της Δυτικής Λέσβου οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση για την δυνατότητα που έχουν να αποκτήσουν το απολυτήριο γυμνασίου έπειτα από διετή φοίτηση στο Σ.Δ.Ε. Επίσης έγινε καταγραφή όλων των τρεχουσών δυσκολιών του Σ.Δ.Ε.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά και εγκάρδια τον Διευθυντή του σχολείου για την φιλοξενία κ Παναγιώτη Τουζένη, για την αναλυτική του ενημέρωση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μας.

Σε μια εποχή που ο αναλφαβητισμός μοιάζει να αποτελεί παθογένεια του παρελθόντος κάνεις δεν πρέπει να μείνει μακριά από αυτή την τάση κοινωνικής εξέλιξης. Τα Σ.Δ.Ε αποτελούν τον πιο ισχυρό σύμμαχο μας  σε αυτό το κοινωνικό πρόσταγμα της εποχής και η ενίσχυση τους είναι επιβεβλημένη.