Πέφτει άσφαλτος στον δρόμο από Αγ. Γρηγόριο έως διακλάδωση προς Ταρτι

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη επιλογής αναδόχου για το  έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑΡΤΙ», εκτιμώμενης αξίας 307.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%).

Το έργο αφορά στη βελτίωση διά της ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από το παρεκκλήσι του Αγ. Γρηγόριου και καταλήγει στη διακλάδωσή του με την ασφαλτοστρωμένη οδό προς «Τάρτι».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.