Δήμος Δυτικής Λέσβου: Πρόταση για αγορά συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι σε διαδικασία υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πρόταση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα 30 συνολικά ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης (σ.σ. οι οποίοι μπορεί να είναι κινητοί και θα αποφασιστεί στη συνέχεια σε ποιες περιοχές θα εδρεύουν) και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.

Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 255.928,08 ευρώ και με την έγκριση της πρότασης θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα.

 

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, δήλωσε για την υποβολή της πρότασης:

«Οι έννοιες της ηλεκτροκίνησης και του ψηφιακού δήμου δεν είναι για εμάς όροι εντυπωσιασμού κι ούτε αποτελούν θεωρητικές εκτιμήσεις μας. Προχωρούμε πλέον και στη διαδικασία εγκατάστασης ενός συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων στον Δήμο μας, μετά από μεθοδική δουλειά των υπηρεσιών μας και των συναρμόδιων αντιδημαρχιών μας. Εν αναμονή της τελικής μας έγκρισης από το πρόγραμμα, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε άλλη μία πρότυπη υπηρεσία στους δημότες μας».

 

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μιχάλης Ρούσσης από την πλευρά του, τόνισε:

«Μετά την πρόσφατη υποβολή της πρότασής μας για τις Δράσεις Ηλεκτροκίνησης ύψους 1,5 ευρώ για την οποία συνεργάστηκαν όλες οι έμμεσα και άμεσα εμπλεκόμενες αντιδημαρχίες και θα μας δώσουν νέα ηλεκτρικά οχήματα, τώρα καταπιανόμαστε και με την ενίσχυση της μικροκινητικότητας με την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Προγραμματισμού για μία ακόμη υποβληθείσα πρότασή μας σε πρότυπες δράσεις».