Συνεδριάζει την Δευτέρα το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου με 6 θέματα


Δια ζώσης για εμβολιασμένους και με τηλεδιάσκεψη για τους ανεμβολιαστους

 

Αναλυτικά:

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021, αριθ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη σας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://www.epresence.gov.gr), όπως προβλέπεται από την αρ. πρωτ. 69471/24-09-2021 , αρ.  642 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2022 για  τις Π.Ε Λέσβου, Χίου και Σάμου

Εισηγητής:  κ. Μιχάλης Πασπάτης, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης  Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

ΘΕΜΑ 2ο: ΈΓΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

Εισηγητής:  κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΟΧαρακτηρισμός  τμημάτων ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΙΟΥ:  1) τμήμα Καταρράκτη, τμήμα Βουνού, τμήμα Πατρικών και τμήμα Καλαμωτής της Επαρχιακής οδού 20.  2)τμήμα Κοντυλόπου, τμήμα Πυργίου, τμήμα Ολύμπων, τμήμα Μεστών της Επαρχιακής οδού 14  3) τμήμα στη θέση ΄΄Ζυφιάς΄΄ της Επαρχιακή οδού 11

Εισηγητής:  κ. Χρήστος Καρτάλης, Αν.Προϊστάμενος της ΔΤΕ Π.Ε. Χίου

 

ΘΕΜΑ4Ο : "Μερική ανάκληση απαλλοτριώσεων ακινήτων που αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ»"

Εισηγητής: Δημήτριος  Ακριώτης, Αν.Προϊστάμενος της ΔΤΕ Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ 5ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Π.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ(ΜΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εισηγητής: κ.Απόστολος Πατέστος, Γενικός Δ/ντης Μεταφορών&Επικοινωνιών

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση του σχεδιου οργανισμου εσωτερικησ  υπηρεσιασ (ο.ε.υ.) της περιφερειασ βορειου αιγαιου

Εισηγήτρια:  κα Ασπασία Καραμάνου, Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας