Δενδροφύτευση στο χώρο του πάρκινγκ Μυτιλήνης από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Μυτιλήνης (PICS)


Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικό Τμήμα Μυτιλήνης γιόρτασε την Ημέρα Οδηγισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε Πανελλαδικά από τα μέλη του Σώματος με μια δραστηριότητα Κοινωνικού περιεχομένου και είναι αφιερωμένη στον λόγο ύπαρξης μας.

Με βοήθεια σε όσους μας χρειάζονται εκπαιδευόμαστε να κάνουμε την προσφορά τρόπο ζωής.

Σε συνέχεια της κινητοποίησης των εθελοντών μας το καλοκαίρι στις καταστροφικές πυρκαγιές, δραστηριοποιηθήκαμε ξανά, με δενδροφύτευση που αφορά το αστικό πράσινο της πόλης μας την βοήθεια του Δήμου Μυτιλήνης.

Η δενδροφύτευση έγινε στο χώρο του πάρκινγκ

Ευχαριστούμε τους γεωπόνους του δήμου, Αντρέα και Βαγγέλη για τις γνώσεις που μετέφεραν στις Ομάδες μας.