Μοιράζει ξανά λάδι σε δικαιούχους του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ ο Δήμος Μυτιλήνης για όσους δεν είχαν παραλάβει στην αρχική διανομή


Ο Δήμος Μυτιλήνης, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης και στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (TEBA)», θα πραγματοποιήσει αναδιανομή λαδιού την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12/2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στην ΕΨΥΠΑΛ στο Καρά Τεπέ, για όσους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ δεν είχαν παραλάβει στην αρχική διανομή λαδιού που είχε γίνει στην Μυτιλήνη στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2021.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που τους δίνει την δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα προϊόντα που διανέμει.

Για την παραλαβή των προϊόντων χρειάζεται να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και την εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ ή το ΑΜΚΑ σε έντυπη μορφή (πχ. Βιβλιάριο υγείας).

Επιτρέπεται να παραλάβει οποιοδήποτε μέλος αναγράφεται στην αίτηση του ωφελούμενου με ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαιτείται εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής) και επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του εξουσιοδοτούντος ωφελούμενου.

Με υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης και αλληλοσεβασμού για την προστασία της υγείας όλων μας, παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης και παραμένουμε ασφαλείς.